Pleteme copy a copánky

Pleteme copy a copánky
Laura Kristine Arnesen a Marie Moesgaard Wivel
Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
info(*)grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
jako svou 5841. publikaci 

Texty Laura Kristine Arnesen a Marie Moesgaard Wivel
Fotografie Laura Kristine Arnesen a Marie Moesgaard Wivel
Z dánského originálu Fletninger přeložila M. A. Lenka Škodová
Sazba a grafická úprava Karolína Bendová
Odpovědná redaktorka Ing. Jana Minářová
Počet stran 104
První vydání, Praha 2015
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
(původní grafická úprava Rasmus Funder)

Obrázky

team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top